Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Nhiều đơn vị vận tải hàng hóa không đáp ứng được những quy định về điều kiện để có thể vận chuyển hàng hóa nguy hiểm các loại hóa chất, chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ logistics cho hàng nguy hiểm (Dangerous Goods) như: chất khí, chất lỏng dễ cháy, chất rắn dễ cháy, các chất oxy hóa, các chất độc hại, các chất ăn mòn…..

Theo đó, Công ty cổ phần tiếp vận quốc gia đã xử lý nhiều mặt hàng nguy hiểm khác nhau như dầu khí, một số loại dược phẩm, thiết bị y tế, các loại axit, hóa chất, phân bón, máy móc, pin… Khách hàng của Công ty cổ phần tiếp vận quốc gia bao gồm các cơ quan chính phủ, các trường đại học, và các công ty trong ngành công nghiệp chăm sóc, sức khỏe, hóa chất, hàng không, khai thác khoáng sản , sản xuất hàng hóa tiêu dùng.

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Hàng hóa chất nguy hiểm là gì ?

Trong hóa học, hóa chất là một dạng của vật chất mà có hợp chất và đặc tính hóa học không đổi. Không thể tách nó ra thành những thành phần nhỏ hơn bằng các phương pháp tách vật lý mà không làm bẻ gãy các liên kết hóa học. Hóa chất có các trạng thái khí, lỏng, rắn và plasma.

Hóa chất tồn tại dưới dạng rắn, lỏng, khí, hoặc plasma và có thể thay đổi pha trạng thái dưới tác động của nhiệt độ hay áp suất. Các phản ứng hóa học một chất hóa học thành chất hóa học khác.

Các dạng năng lượng, như ánh sáng và nhiệt không được coi là hóa chất.

tính chất hóa, lý, hàng nguy hiểm lại được phân thành 9 loại.
tính chất hóa, lý, hàng nguy hiểm lại được phân thành 9 loại.

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM NHƯ SAU

Hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

Theo tính chất hóa, lý, hàng nguy hiểm lại được phân thành 9 loại sau đây:

 • Loại 1: Các chất nổ; các chất và vật liệu nổ công nghiệp.
 • Loại 2: Khí ga dễ cháy; khí ga không dễ cháy, không độc hại; khí ga độc hại.
 • Loại 3: Các chất lỏng dễ cháy và các chất nổ lỏng khử nhậy.
 • Loại 4: Các chất đặc dễ cháy; các chất tự phản ứng và các chất nổ đặc khử   nhậy; các chất dễ tự bốc cháy; các chất khi gặp nước phát ra khí ga dễ cháy.
 • Loại 5: Các chất ôxy hóa; các hợp chất ô xít hữu cơ.
 • Loại 6: Các chất độc hại; các chất lây nhiễm.
 • Loại 7: Các chất phóng xạ.
 • Loại 8: Các chất ăn mòn.
 • Loại 9: Các chất và hàng nguy hiểm khác.

Công ty cổ phần Tiếp Vận Quốc Gia sẽ tư vấn và hổ trợ để Quý khách hàng có thể gửi hàng nguy hiểm một cách an toàn nhất.

Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Các điều kiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm các loại hóa chất:

 1. Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, hóa chất phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và các quy định của pháp luật có liên quan.
 2. Chỉ được thực hiện việc vận chuyển hóa chất sau khi đã được đóng gói, dán nhãn theo quy định tại Thông tư số 08/2012/TT-BYT.
 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở vận chuyển) khi thực hiện việc vận chuyển hóa chất từ một nghìn ki-lô-gam (1.000kg)/xe/lần vận chuyển trở lên phải có giấy phép vận chuyển hóa chất.
 4. Cơ sở vận chuyển khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, hóa chất dưới 1.000kg/xe/lần không cần phải có giấy phép vận chuyển hóa chất nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định tại Mục II Thông tư số 08/2012/TT-BYT.
 5. Không được dùng xe rơ móc để vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, hóa chất.
 6. Không được vận chuyển các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau trên cùng một phương tiện.
 7. Không được vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, hóa chất cùng với hành khách, vật nuôi, lương thực, thực phẩm, các chất dễ gây cháy, nổ và các hàng hóa khác.
 8. Phải được làm bằng các vật liệu bảo đảm phù hợp với từng loại hóa chất theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 29/2011/TT-BYT ngày 30/6/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;
 9. Phải được dán hình tượng biểu thị tính chất vật lý của hóa chất theo Mẫu số 1 của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TT-BYT. Kích thước của hình tượng biểu thị tính chất vật lý của hóa chất là 100mm x 100mm đối với mỗi thùng đựng hóa chất và dán trên container là 250mm x 250mm.
 10. Phải được dán biểu trưng hàng nguy hiểm theo Mẫu số 2 của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Kích thước của biểu trưng nguy hiểm là 100mm x 100mm đối với mỗi thùng đựng hóa chất và dán trên container là 250mm x 250mm.

HÌNH THỨC ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA NGUY HIỂM

Việc đóng gói hàng nguy hiểm, bao bì, thùng chứa hóa chất nguy hiểm phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về bao gói hóa chất nguy hiểm dùng trong sản xuất công nghiệp hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Bộ Công Thương thừa nhận

Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm phải có nhãn hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành về ghi nhãn hàng hóa là hóa chất nguy hiểm.

Khi Quý khách có nhu cầu gửi hàng hóa chất, hãy gởi cho chúng tôi MSDS ( bảng phân tích thành phần) để chúng tôi kiểm tra va tư vấn cho Quý khách theo cách an toàn nhất.

093.4444.033